Nový starosta ...

MVDr. Tibor GARAY

Dňa 10.11.2018 sa na Slovensku konali komunálne voľby. Post starostu vyhral Tibor Garay, MVDr. 62 rokov, riaditeľ, nezávislí kandidát.

MVDr. Tibor GARAY

Back to top